November 4, 2019

FileMaker gotova programska rješenja

U ponudi imamo gotova programska rješenja koja se uz relativno brzo podešavanje mogu prilagoditi svakom korisniku prema njegovim potrebama. Na taj način korisnik dobija brzo rješenje za svoje potrebe.

Naša gotova programska rješenja su:

Poslovna aplikacija i upravljanje za male tvrtke

Aplikacija se sastoji od slijedećih modula:

 • Adresar: Pohrana podataka o partnerima i korisnicima
 • Artikli – popis svih artikala sa trenutnim stanjem na skladištu
  – popis svih usluga koje se obavljaju
 • Kalkulacije – modul u kojem se radi unos robe na skladište te kalkulaciju kako za robu koja je dobavljena unutar države tako i za robu koja je dobavljena preko uvoza
 • Ponuda – Izrada ponuda za partnera te direktna izrada računa iz ponude
 • Radni nalog – za zaprimanje uređaja na servis te vođenje evidencije o obavljenoj usluzi
 • Račun – Izrada transakcijskih R1 računa

Maloprodajni alat – Blagajna

sastoji se od svih modula navedenih u bazi podataka za male tvrtke s dodatnim mogućnostima maloprodajne blagajne :

 • Blagajna : modul koji je u mogućnosti izdavati fiskalizirane račune a također i bitna izvješća vezana za maloprodaju kao što su dnevni izvještaj sortiran prema načinu uplate ( transakcijski račun; novčanice; kartice )

Poslovna aplikacija Obračun plaća

Obračun plaća namijenjen je vođenju evidencije radnog vremena zaposlenih te obračunu plaća.

Iz programa se direktno pripremaju JOPPD obrasci spremni za slanje u poreznu upravu.

Moduli koji se nalaze u aplikaciji:

 • Kadrovi – evidencija zaposlenika sa svim podacima propisanih zakonom
 • Evidencija radnog vremena ( EORV )
 • Obračun plaće
 • Isplatni listić – dokument sa svim potrebnim podacima
 • Rekapitulacija – zbirni obračun dohotka
 • ID obrazac – pomoćni dokument za obračun poreza i prireza po općinama