February 7, 2020

Formula guide coated & uncoated

PANTONE set skala u “lepeza” formatu za prikaz PANTONE

kataloški br. : GP1601A

Formula guide C&U kataloški broj proizvoda:GP1601A

Uz pomoć ovog alata dizajneri mogu brzo odabrati, dogovoriti sa korisnikom te usporediti boje koje će naknadno moći primjenjivati za izradu kvalitetnog otiska.

Skala osigurava formulu za ispravno miješanje svih PANTONE Spot boja.

U setu su prikazane sve 2.161 tržišno prisutne spotne boje na premaznim i nepremaznim papirima.