Unutar usluga koje obavljamo su i programska rješenja bazirana na FileMaker programskoj platformi. Izrada aplikacija prema zahtjevu korisnika a razvili smo i gotove aplikacije koje uz unošenje podataka o budućem korisniku te uz kratak trening mogu vrlo brzo biti funkcionalne